There are no translations available.

רפת חלב ומשק חי

איך הצליחו להגדיל את תנובת החלב ב-8.3% ליטר ליום?
איך הצליחו להוריד ספירת תאים סומטיים מ-  200,000 תאים/מ"ל לכ-100,000 תאים/מ"ל ?

איך מחסלים בישראל ווירוסים ברפת חלב ?


ממחקריו של פרופ' ישראל ליןפרופ' ישראל לין ז"ל מהטכניון החליט ליישם טיהור מגנטי של מים לבעלי חיים, ההשפעות הבלתי צפויות התגלו במהלך ניסויים שנעשו בקיבוץ גבת בסוף שנות השבעים במשך שלוש שניים עם מגנטים פשוטים המולבשים חיצונית על צנרת המים.  85 פרות ששתו מים שטופלו במגנטים, לאורך תקופה, הפיקו כל אחת, ליטר חלב יותר ביום, ואף התעברו יותר בקלות בזכות בריאותן וחיוניותן. מספר הימים בהם לא נתנו חלב קטן אף הוא. העגלים ששקלו יותר מעגלים בקבוצת הביקורת.

למים שטופלו ע"י המגנטים הייתה השפעה דומה על כל חיות המשק. אווזים גדלו יותר, לכבשים נוסף בשר, חלב וצמר, תרנגולות והודיים הטילו יותר ביצים ונשארו פוריים לזמן ממושך יותר. שיעור התמותה בלולים ירד באופן דרמטי. פרופ' לין אמר שמפתח לתופעה הינו בגודל של גולות המים. "המים הממוגנטים מגבירים את מסיסות המינרלים ומשפרים בכך את העברת החומרים המזינים לכל חלקי הגוף, מה שגורם לאיברים לפעול ביעילות רבה יותר".
חברת אקווה סופט הישראלית פתחה טכנולוגיה חדשה ליצור מים חיים, המערכת משפרת את איכות המים ע"י מנגנון טכנולוגי המשולב בתוך מסננן מים ומותקן על כל שוקת ברפת חלב, הטכנולוגיה משמשת גם לטיפול בשפכים, למיחזור המים לחקלאות ותעשייה, לטיפול באבנית, לחיסול וירוסים וחיידקים מחוללי מחלות  ברפת חלב, ללא כל שימוש בכימיקאלים או באנרגיה חיצונית. השיפור המשמעותי של הטכנולוגיה והשווה למגנטים שהשתמש פרופסור לין מהטכניון היא בעוצמת המגנטים החדשים המותקנים בתוך עמוד שידרה טכנולוגי המשפר משמעותית את זמן מגע המים עם הביו מגנטים,הטכנולוגיה החדשה מבצעת תהליך של יינון למים ( שינוי מטען יוני)  ויישור / סידור מולקולארי בצורה ביולוגית טבעית (כמו שמתבצעת בגוף החיי) , פעולת הסינון המקדים במנגנון הטכנולוגי מדמה זרימת אלפי נחלים על פני סלעים בפיתולי נהרות, נפילה במפלים והתערבלות במערבולות –המעשירה את המים בחמצן ומחזירה למים את "כוח החיים אנרגיה", הטכנולוגיה החדשה מבטלת את טעם הכלור ומבטלת את הזיכרון של המזהמים במים.
מחקרים  2006 ישראל, רפתות קטנות כגדולות, ללא יוצא מהכלל מראות עליה בתנובת החלב  והורדה של תאים סומטים "ירידה משמעותית בדלקות עטין", חיסול של וירוסים לא מזוהים בתוך 24 שעות (באזור השבר הסורי אפריקאי) מזמן התקנת המערכת על השקטות ועל מערפלי המים לצינון הרפת, שינוי המטען היוני החדרת חמצן לאוויר הרפת ולמים בשקטות.  מערכת מים חיים של אקווה סופט  מעשירים את המים בחמצן, מחקרים מדעיים קובעים כי מים עשירים בחמצן מחסלים וירוסים וחיידקים שונים,  ומונעים התפתחות של וירוסים, בקטריות ותאים אחרים מחוללי מחלות המועברים במים דרך השקטות והאוויר ברפת, בנוסף מים חיים מים ממוגנטים התגלו כמשפרים לטובה את פעילות האנזים לעיכול המזון ב-30% יותר ממי רשת , מי השתייה או מים מינרלים. אנזימים חשובים יותר מכל מרכיב תזונה אחר. אנזימים אחראים כמעט לכל דבר שקורה בגוף וחשיבותם רבה יותר מכל השאר. אנזימים מצויים רק בתאים חיים (בעלי חיים וצמחים) . אנזימים עוזרים למצות מינרלים מהמזון. אנזימים הופכים מינרלים לרכיבים בסיסיים (alkaline )  שמאחדים רעלים עם פסולת מהתאים ובכך הם מנוטרלים ומובלים לסילוק הרעלים מחוץ לגוף בעל החיים ביעילות מרבית.
המים החיים של אקווה סופט מעלים את רמת מסיסות החמצן שבמים, רמת המסת חד תחמוצת המימן, מי חמצן בעליה, מתיחות פני המים גוברת, ושיעור זווית המפגש בירידה.
נמצא, שלמאפיינים אלו, ולהשפעות של טיפול במים על ידי מגנטים על המערפלים לצינון הרפת, והתקנה על כל שוקט  יש השלכות חיוביות על רמת הבריאות בריפוי ומנעת  מחלות שונות , חיסול וירוסים בלתי מזוהים הפוגעים בבעלי החיים ובתנובת החלב, המים המטופלים בטכנולוגית אקווה סופט מונעת גם נשירת שער מהפרווה, "הפרות נושמות טוב יותר אין יותר אבנית על הפרות ממי מערכת הצינון ברפת " . טיפול במים ע"י המנגנון הטכנולוגי של אקווה סופט אף גורם לשינוי בתכונות החשמליות והמגנטיות של המים, ומביא לשינוי בתכונות הפיסיות והכימיות שלהם.
:וכך התגלה, בעקבות מחקרים וניסויים, שהתכונות של המים משתנות באופנים הבאים

  • רמת מסיסות החמצן עולה בשיעור של 4-6 מ"ג/ליטר
  • רמת חד תחמוצת המימן עולה מ- 5x10-5% ל- 1.7x10-4%
  • מתיחות פני השטח של המים עולה ב- 1-3N/m 0
  • שיעור זווית המפגש יורדת בשיעור של 6%-8%
  • הלחץ האוסמוטי עולה
  • המסיסות עולה בשיעור של בין 20% ל- 70%

המים המשופרים המכילים יונים נחותים ומיוצבים שאינם מופיעים במי שתייה מי רשת או מים מינראלים יכולים לשמש למניעת מגוון מחלות ברפת חלב, דלקות וזיהומי עטין ווירוסים בלתי מזוהים. יונים אלה רגישים ביותר ויגיבו לגורמים מחמצנים גם במצב נוזלי וגם במצב גזי. רמת היונים תלויה במשך זמן המגע של המים בטכנולוגיה החדשה ויכולה לנוע בין 4000 ions/cc/sec לבין 15000 ions/cc/sec

תכונות אנטי-בקטריאליות: המים המשופרים בטכנולוגיה החדשה מראים עמידות לצמיחת בקטריות מסוימות.

מחקרים מחלבות (ארה"ב) – נערך מחקר עצמאי באיידהו על פני תקופה בת 10 חודשים תוך שימוש ב-3,000 ראשי פרות חולבות.  הפרות החולבות, אחריהן נערך מעקב קפדני בקריטריונים של תפוקה ובריאות במשך מספר שנים, עברו משתיית מי רשת למים ממוגנטים – מים חיים.  החוקרים עקבו אחר תפוקת החלב היומית כמו גם אחר ספירת התאים הסומטיים בחלב (דלקות עטין). במחלבות בעלות ייצור אינטנסיבי כמו נשוא מחקר זה, הפרות החולבות נתונות לחליבה שלוש פעמים ביום והן חשופות לדלקות.  פרות הנגועות בדלקת תפרשנה תאים לבנים אל תוך החלב ולכן מתבצע מעקב יומיומי אחר ספרית תאי הדם הלבנים.  המחלבות בארצות הברית, כמו זו ששימשה במחקר, מציגה ספירת תאים סומטיים בממוצע של 200,000-225,000 תאים למ"ל.  כאשר הספירות מגיעות ל-300,000 תאים/מ"ל ויותר, נחשב העדר כנגוע והחוואי מחויב בקנס בגין החלב המובא לשוק.  לאחר סיכום המחקר, נראה כי התפוקה היומית הממוצעת של העדר עלתה מכ-33 ק"ג/פרה/יום לכמות של כ-35 ק"ג/פרה/יום – עלייה משמעותית של 8.3% . ספירת התאים הסומטיים ירדה משיעור של 200,000 תאים/מ"ל לכ-100,000 תאים/מ"ל – ירידה של כ-50%.  במדינת איידהו, שם נערך המחקר הנוכחי, מוצרי חלב מסחריים מעולם לא הציגו ספירת תאים סומטיים כה נמוכים כמו אלה שנמצאו עם השימוש בממים ממוגנטים – מים חיים.  מחקר זה בוצע בארבע מחלבות נוספות והביא לתוצאות דומות.   

ענף  הלולים (ארה"ב)
– המחקר התבסס על תוצאות מבדיקה של לול לייצור מסחרי של ביצים. המחקר כלל בידוד של שתי קבוצות של פרגיות (50,000 בכל קבוצה) על מנת שניתן יהיה לעקוב באופן מדוקדק אחר צריכת המזון והשתייה שלהן. שתי הקבוצות קיבלו את אותו המזון והוזנו באופן שבו הפרגיות יכלו לאכול את הכמות הרצויה להם על ידי ניקור מתקן האכלה אוטומטי. לקבוצה אחת של פרגיות ניתנו מים ממוגנטים-מים חיים והקבוצה השנייה קיבלה מי רשת. שתי הקבוצות היו נתונות לפיקוח על פני תקופה בת 44 שבועות ונבחנו קריטריונים של בריאות,תמותה, בשלות (הגיל שבו החלו להטיל ביצים) וכמות הביצים המוטלות. הפרגיות שקיבלו מים ממוגנטים-מים חיים הציגו את ההבדלים הבאים אל מול הפרגיות בקבוצת הביקורת:
* שיעור תמותה –לפרגיות עם מים חיים, שיעור התמותה היה נמוך ב-27% מזה של פרגיות מקבוצת הביקורת.
* בשלות – פרגיות מים חיים החלו להטיל ביצים לשיווק מסחרי שמונה שבועות לפני הפרגיות מקבוצת הביקורת.
* צריכת מזון –הפרגיות מים חיים, מים ממוגנטים אכלו 13% יותר מזון מאשר הפרגיות מקבוצתה ביקורת.
* ייצור ביצים –קבוצה המים החיים, הטילה 199,000 ביצים יותר מאשר קבוצת הביקורת , ממוצע של כמעט ארבע ביצים יותר לפרגית

ענף חוות סוסים ( ישראל )
ערכת סנים של אקווה סופט - מים חיים הותקנה במושב נהלל, במשק ובחווה של מר בועז כהן, מרכז משק המים והחצר של הישוב. תוצאות הבדיקות במשק נהלל  "אין יותר אבנית, אין ירוקת בשקטות חווה הסוסים, אין יותר צורך להשתמש בכלור וחומרים כימים לניקוי השקטות בחווה".

למחקרים מעניינים נוספים:

- המלחמה בחיידקים מחוללי מחלות ברפת חלב
- ריסוס וחיטוי מושפע מאיכות המים


 

 

הלקוחות שלנו מרוצים

"היה כדאי להשקיע במערכת מים חיים, המערכת מונעת הצטברות של אבנית
על הזכוכית במקלחת, מבטלת את טעם הכלור ומשפרת את טעם המים, מי מעיין טבעי "
פרופ' לינה בין דור כימאית,
מדענית וחוקרת מים, מומחית לגבישים מאוניברסיטת
ירושלים
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"פשוט מדהים!
אין יותר טעם וריח של
פלסטיק וכלור מהמים".
עו"ד ריצ'רד לוטי קניין רוחני,
סביון

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"המים ממש טעימים,
המים החיים משמשים בקליניקה לניקוי הגוף מרעלים".
ד"ר פנינה בר סלע -
התחדשות המרכז לבריאות
טבעית לניקוי הגוף והנפש
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"אין יותר טעם של כלור וריח לא נעים מהמים,
טעם הקפה והתה משובח ביותר".
קיבוץ שדה בוקר, חדר אוכל