רפואה משלימה טיפול ומניעת מחלות ווירוסים ברפת חלב
EHDV  - חיסול נגיף ה
הדומה לנגיף כחול הלשון ולקדחת שלושת הימים, קדחת קיקיונית, או קדחת ויראלית אחרת

בעקבות הצלחת הרפואה המשלימה בקרב בני האדם מתפתחת בעולם רפואה משלימה לטיפול ומניעת מחלות גם לבעלי חיים. השימוש בריפוי משלים לבעלי חיים מתבצע כטיפול תומך לטיפול רפואה מערבית. בשנים האחרונות תופסת הרפואה האלטרנטיבית לבעלי חיים מקום נכבד גם בישראל רפתנים וחקלאים רבים בישראל ובעולם משתמשים בטכנולוגיה הביומגנט של אקווה סופט להגדלת תנובת החלב ולשיפור התנאים לבעלי החיים ולמניעת מחלות ווירוסים והתפרצות של קדחת וירלית ברפת חלב ע"י שיפור איכות המים והאוויר ברפת החלב.
נגיף ה- EHDV הדומה לנגיף כחול הלשון ולקדחת שלושת הימים, קדחת קיקיונית, או קדחת ויראלית אחרת. חיסול הנגיף ברפואה המשלימה התבצע עם מערכת אקווה סופט ע"י שינוי מטען יוני למים ואוויר התוצאות לחיסול הנגיף הופיעו תוך פחות מ- 24 שעות מזמן התקנת המערכת ברפת, הרפואה המשלימה ברפת חלב מראה תוצאות מדהימות לטיפול בנגיף EHDVונגיפים אחרים בלתי מזוהים הגורמים לשלשולים.
"ההתפרצות האחרונה 09/2006 שהכיתה במשקים רבים בבקעת הירדן, צפון הארץ ואולי אף הגיעה עד למישור החוף נגרמה ע"י נגיף בשם EHDV . הנגיף אשר עד אתה היה ידוע כגורם מחלה באזורנו בחיות בר בלבד גרם לנזקים כבדים במשקים בהם פגע. בדומה לנגיף קדחת שלושת הימים, גם נגיף זה מועבר ע"י יבחושים. ההתפרצות הנוכחית היא למעשה אחת בתוך סידרה של התפרצויות של מחלות הנישאות ע"י זבובאים ויתושים בשנים האחרונות ואשר גורמות נזק כבד ביותר לענף הבקר בארץ"
לפניכם דוגמאות של מקרים חשובים - פריצת דרך ברפואה המשלימה לטיפול ב- Virus בנגיף EHDV כאשר האוויר והמים ברפת טופלו בטכנולוגית ביו מגנטית, הטיפול ב- Virus בוצע עם מים ואוויר ע"י החדרת חמצן מומס למים בצורה טבעית לתוך השקטות בטכנולוגיה המדמה את פעולת הטבע האוויר ליד הים עם זרימה של מאות אלפי נחלים לתוך סלעים ממוגנטים נהרות ומפלי מים, הטכנולוגיה משלבת ביו-מגנטים הנמצאים בפעולה טבעית מתמדת במסנן ופועלת ע"י זרימת המים, הפעולה מבצעת ינון טבעי למים ואוויר והתוצאה המתקבלת היא עליה בחמצן מומס ומוליכות חשמלית באוויר ובמים בשקטות ולמערפלים לשתייה ולצינון האוויר ברפת החלב.
פרוטוקול דיון דגניה ב' ואקווה סופט  17/9/2006.
אקווה סופט: מהם הסימפטומים הניתנים לזיהוי המחלה הווירוס.
דגניה ב': יש לנו ירידה חדה בתנובת החלב ועדין לא יודעים בדיוק מה זה,  הבעיה היא שהירידה עדין לא נבלמת, נשלחו דגימות למעבדות באנגליה ואין לנו עדין תשובות ברורות. הסימפטומים דומים מאוד לתכול הלשון התוקף את איזור השבר סורי אפריקאי בעונה זו.
אקווה סופט: האם אתם יכולים להפריד לנו את הפרות הנגועות בכדי לדעת האם הטכנולוגיה החדשה לטיפול במים ואויר במסנן הביו- טק שלנו עובדת לחיסול הווירוס ובמקרה זה.
דגניה ב': אין מה להפריד כל הרפת נגועה.
אקווה סופט: אולי נפריד את הנפגעות הקשות ביותר עם ירדת החלב הגבוה ביותר בכדי לראות ולהשוואות תוצאות ולראות איך זה משפיע.
דגניה ב': אין מה להפריד. כל הרפת נגועה בווירוס בלתי מזוהה. סככה 4 היא הסככה הרגישה ביותר עם הירידה הקשה ביותר.
אקווה סופט: נתקין על סככה 4 לניסיון ונבדוק. אם לא נבדוק לא נדע !
דגניה ב': תתקין על הקו הראשי.
אקווה סופט: זה לא יעבוד לכמות מים כזאת גדולה. מה שקובע את היינון הוא זמן מגע וכמות הזרימה ככל שהזרימה איטית יותר היינון גבוה יותר.
דגניה ב': כמה תעלה לנו המערכת וכמה מערכות צריך ?
אקווה סופט: מניסיון במקומות אחרים היינון היעיל ביותר היה כאשר מתקנים על כל שוקט מסנן בתוך השוקטות את המנגנון הטכנולוגי וגם על צנרת המים המובילה מים למאווררים. בכדי לחסל את הווירוס גם מהאוויר וגם מהמים נדחוף מנגנון נוסף בתוך השקטות בכדי לבלום את המשך העברת הווירוס דרך המים מפרה לפרה  11 מערכות.
דגניה ב': זה צריך לקבל אישור... ואין לך כל הוכחות שזה בכלל יכול לעבוד.
אקווה סופט: עד שתקבלו אישור... כל הטיפול הוא עלינו אנחנו פה לעזור. לא תהיה לכם כל עלות לרפת לא על המסננים ולא על ההתקנה, אנחנו רוצים לבדוק את המערכת בשטח על וירוסים ומחלות ברפת חלב.


עשרה ימים אחרי ההתקנה:

לפניכם התוצאות המדהימות לטיפול משלים למלחמה בנגיף EHDV הדומה לכחול הלשון וקדחת שלושת הימים, קדחת קיקיונית, או קדחת ויראלית אחרת. מתוצאות ניסוי זה ניתן ללמוד כי המערכת הביו מגנטית של אקווה סופט הישראלית מחסלת וירוסים בלתי מזוהים ברפת חלב ועוזרת לפרות החולבות הרגישות מאוד למתקפת נגפים שונים להלחם בווירוס אחרי ההדבקה ללא כל תרופות. מהתוצאות הגרף ניתן ללמוד כי המערכת המהפכנית יכולה למנוע בעתיד סידרת התפרצות של מחלות ווירוסים הנישאות ע"י זבובאים ויתושים לבקר וברפת חלב.הסבר הגרף והטבלה: הווירוס הבלתי מזוהה משיך להשתולל וירידת החלב ממשיכה 14,15,16,17 לחודש בסככות 2,3,4,5 . בתאריך 17 לחודש  תוך 3 שעות סימנו את התקנות המערכות בסככה מ"ס 4 דגניה ב' כולל התקנה על קו המים של המאווררים לצינון הסככה, מסננים בכניסה לכל שוקט ומנגנון טכנולוגי בתוך השקטות  מחוזקות על המצופים לשמירה על החמצן המומס במים ולשינוי מטען יוני מקסימאלי לחיסול הוירוס.
בסככה 4 ניתן לראות בברור את הגרף מסומן בלבן, איך קבוצת החולבות "הנפגעת ביותר מהווירוס" התגברה על הווירוס הבלתי מזוהה בפחות מ- 24 שעות מזמן התקנת המערכת, וניתן לראות בברור עליה של 0.5 עד 1 ק"ג חלב בממוצע ליום כאשר כל הקבוצות בסככות הביקורת  2,3,5 ללא כל עליה ותנובת החלב נשארה יציבה או עם תנודות לא משמעותיות.
בתאריך 25 לחודש בוצע טילוף לקבוצה בסככה 4 המסביר את הירידה ל- 36.1 ק"ג פרה.
ובתאריך 26 בוצע טילוף לקבוצה 2 המסביר גם את הירידה ל 24.4 ק"ג פרה.
ניתן לראות בברור בטבלה - והגרף סימן בלבן של הסככה מ"ס 4  עם עליה חדה והחלמה מהווירוס בתוך 10 ימים בלבד עליה חדה מ- 33.7 ק"ג פרה ו ב- 28 לחודש ל-  37.8 ק"ג פרה עליה משמעותית  של 4 ק"ג חלב לפרה ב - 10 ימים בלבד.
הטיפול האלטרנטיבי בווירוס בלתי מזוהה שבוצע בסככה  מ"ס 4 בדגניה ב' מראה בברור את החלמת הפרות מהווירוס כאשר כל שאר הסככות ללא עליה.
התפרצות נוספת של וירוס בלתי מזהה ברפת חלב הופיע ב - 01/2007  שלשולים "מתיזים" במספר רב במשקי הצפון מנהרייה ועד עפולה, מבדיקות שטח שערכנו הובהר כי במשקים רבים המותקנים מערכות של אקווה סופט לא פגע הנגיף הגורם לשלשולים קשים – מתיזי שלשול מימי הגורם לירידה בתנובת חלב ב-1 ק"ג / יום פרה. התוצאות נצפו בברור ע"י מדריך המזון במושב מדרך עוז רחמים המייעץ לרפת אפרים מטמון. במושב מדרך עוז הרפתות הם רפת ליד רפת המקבלות בדיוק את אותה המנה ובדיוק את אותו סוג המים. ברפת מטמון המוגנת במערכת ביו-טכנולוגית על כל השקטות לטיפול במים "היציאות קלות ללא כל ירידה בתנובת החלב" לעומת השכן עם שלשולים מימים קשים כמעת כל הרפת כל הפרות "מתיזים" וירידה של כ- 1 ק"ג חלב ביום לפרה.  ויתכן כי נגיף זה גם הוא מועבר ע"י יבחושים דרך שקטות המים.

http://www.icba.org.il/hitpartsut-09-2006.htm
התפרצות 09-2006

 

התפרצות לאורך הירדן
חשד לכחול הלשון ולקדחת שלושת הימים

לפני כשבועיים הופיעו מקרים ראשונים במספר משקים (רפתות ועדרי בקר לבשר
בעמק בית שאן ובעמק הירדן. לפני כ 10 ימים החלה התפרצות רחבת היקף
באזורים אלו ונכון ליום ה ' השבוע המחלה דווחה מצפון ים המלח עד גבול לבנון ליד
הכפר רג'ר, בעשרות רפתות ועדרי בקר לבשר, כמעט כולם לאורך הירדן והכנרת עם
לשונות למערב ולמזרח במספר מקומות. מספר הפרות החולות בכל משק שונה ונע
מבודדות למאות. סימני המחלה העיקריים והבולטים הם ירידה חדה בתנובת
החלב, ירידה באכילה, עליית חום קלה , צליעה עם או בלי אודם מעל הטלף. עיניים
אדומות. ריור והפרשות אף, אף ופה אדומים, מקולפים ומגלידים. לשון נפוחה
ומכחילה. משך המחלה כשבוע עד 10 ימים והתמותה נמוכה מאד. מעבדת המכון
.
הוטרינרי שוקדת על האבחון ומסתייעת במעבדת הייחוס לוירוסים בבריטניה
הטיפול הוא טיפול תומך ובהתאם לסימנים הקליניים. לפי מהירות התפשטות
המחלה סביר כי היא מועברת על ידי יבחושים. ריסוס הבקר והסביבה בחומרים
מאושרים וטיפול בנקודות הריבוי יכול לצמצם את ההעברה . האבחנות האפשריות
.
שנבדקו ונבדקות הן כחול הלשון, קדחת קיקיונית, או קדחת ויראלית אחרת
כל המחלות החשודות אינן מחלות העוברות לאדם או מסכנות את בריאות הציבור
דרך מוצרי החלב והבשר . כחול הלשון, החשודה העיקרית היא מחלה המוכרת בארץ
בעדרי צאן. מאז שנות החמישים למאה הקודמת לא דווח בארץ על התפרצות רחבה
של כחול הלשון בבקר. במשך שנים בוצעו סקרים בהם נמצא כי בקר נחשף ונדבק
אך אינו חולה בחמשת תת הזנים שזוהו עד היום בארץ . לפני מספר שבועות פרצה
בצפון אירופה מגיפה של כחול הלשון בבקר ובצאן. בהתפרצות הנוכחית בארץ לא
דווח כלל על צאן חולה. מוכרים בעולם 24 תת זנים של וירוס כחול הלשון בעלי מופע
,
קליני שונה. הוטל הסגר על המשקים הנגועים. רופאי החקלאית בודקים , מטפלים
.
מעדכנים ומעודכנים מדי יום במצב ההתפרצות
.
נקווה לאבחון מהיר וסיום מהיר של ההתפרצות
.
מצורף קישור למספר תמונות מבקר חולה
ד"ר נדב גלאון
החקלאית
טל 6279600- 04
פקס 6271555- 04 

 

 

 


לשאלות ופרטים נוספים צרו קשר בטלפון: 050-7230740
שם
טלפון
* דואר אלקטרוני
:הערות

הלקוחות שלנו מרוצים

"היה כדאי להשקיע במערכת מים חיים, המערכת מונעת הצטברות של אבנית
על הזכוכית במקלחת, מבטלת את טעם הכלור ומשפרת את טעם המים, מי מעיין טבעי "
פרופ' לינה בין דור כימאית,
מדענית וחוקרת מים, מומחית לגבישים מאוניברסיטת
ירושלים
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"פשוט מדהים!
אין יותר טעם וריח של
פלסטיק וכלור מהמים".
עו"ד ריצ'רד לוטי קניין רוחני,
סביון

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"המים ממש טעימים,
המים החיים משמשים בקליניקה לניקוי הגוף מרעלים".
ד"ר פנינה בר סלע -
התחדשות המרכז לבריאות
טבעית לניקוי הגוף והנפש
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"אין יותר טעם של כלור וריח לא נעים מהמים,
טעם הקפה והתה משובח ביותר".
קיבוץ שדה בוקר, חדר אוכל