There are no translations available.

איכות חיים בריאות ומניעת מחלות

בריאות טבעי ואלטרנטיבי

אלטרנטיבי מדעי, הקשר בין מגנוט, מים, בריאות, מחלות והזדקנות

מים חיים, המים הם לא סמל לחיים, אלא החיים עצמם, מאז ומעולם מים היוו גורם קריטי לקיום והיווצרות כל צורות החיים ותמיכה בהם. השדה האלקטרומגנטי המקיף את אטמוספרת  של כדור הארץ משפיע על אופן תפקוד הגוף שלנו (על החי והצומח) ושומר על איזונו. ויסות  ויציבות הגוף מתבצע על ידי צורת  הגל המגנטי הקבוע של הגוף. צורת הגל מושפע ממצבי לחץ, זיהומים סביבתיים וחוסר איזון כימי בגוף, דבר המחליש את התנגדות הגוף לחיידקים , וירוסים  מחלות וגורם לירידה בכושר העמידות של הגוף, פוגע בתאים וגורם למחלות והזדקנות (ההשפעות על בעלי חיים, ניתן לראות ירידה משמעותית בתנובת החלב, תמותה גבוה בעופות, ירדה בתנובת הביצים, צמר...) . כפי שגיאומגנטיות מאזנת ושומרת על איזון כדור הארץ וכל צורות החיים שבו, כך גם השפעתו של השדה המגנטי בגוף דרושה לנו לתפקודו היום יומי.

לגוף האדם יש צורת גל מגנטי משלו המושפע מגיאומגנטיות, ומאפשר לשמור על הגוף באיזון. צורת גל מגנטי זה הוא שטוח ישר ויציב, כאשר הגוף  שלנו יציב (הגוף שלנו נמצא באיזון). כשהגוף שלנו נמצא במצב לחץ מצוקה ווירוס ומחלה  יציבותו של גל זה מתערערת, ויש צורך חיוני להשיב את הגל לתבנית מיושרת (לדפוס המקורי) על מנת שהגוף יפיק אנרגיה וישוב ליציבותו ואיזונו.

אנרגיה אלקטרומגנטית הינה גורם מכריע בתפקוד הגוף האנושי ולכל צורות החיים, היא מסייעת לגוף להסדיר לשמר לתחזק ולווסת את שלמותו הביולוגית. הפוטנציאל המרפא ומזין של אנרגיה מגנטית הוא אפשרי היות ומערכת העצבים נשלטת על ידי דפוסים שונים של זרמים בשדה האלקטרומגנטי של הגוף. השדה האלקטרומגנטי ממריץ את חילוף החומרים,
תבניות משתנות של זרמים חשמליים בשדה האלקטרו-מגנטי מגביר את אספקת החמצן לתאי הגוף. התדרים של השדה האלקטרומגנטי מסייעים בהיערכות מוסדרת של מולקולות בתוך התאים ישור / סידור מולקולארי וכך יוצרים תהליך מוסדר של אספקת חומרים מזינים לתאים והרחקת פסולת ורעלים מתוכם. ניתן לדמות תהליך זה כזרימה של נהר: מגנוט הוא כמו נהר בעל זרימה רגועה הכולל מספר זרמים הזורמים לאותו כיוון. אי-מגנוט הוא כמו נהר בעל זרימה גועשת הכולל זרמים במספר כיוונים, היוצר מערבולות ואי-סדר.

הגוף הוא מכונה אלקטרו מגנטית, לכל תא בגוף יש שדה מגנטי חיובי ושדה מגנטי שלילי . כך שהתגובות הפיזיות והנפשיות נשלטות ע"י פולסים אלקטרו מגנטיים מהמוח אל מערכת העצבים המרכזית ומשם לכל חלקי הגוף, תדירויות השדה המגנטי מסייעות בייצור מערך מסודר של מולקולות בתוך התאים, וכך הן יוצרות תהליך מסודר באותה מידה, של העברת חומרי המזון לתוך התאים ושל סילוק הרעלנים והפסולת מן התאים. תהליכים פיזיולוגיים כמו עיכול, ספיגה, הרחקת פסולת ורעלים, ייצור גלוקוזה עבור אנרגיה, מתאפשרים בזכות השפעות אלקטרומגנטיות בגוף.

מים המושפעים ממגנוט הופכים להיות גורם מכריע בארגון ותנועה של מולקולות בתוך הגוף הודות לנטייה שלהם למשוך כוחות מגנטיים חיצוניים ופנימיים. המים המשופרים ע"י המנגנון המיוחד של אקווה סופט מגבירים את מסיסות המינראלים, מה שגורם לאיברים לפעול ביעילות רבה יותר, המינרלים שבמים הופכים להיות זמינים ונספגים בנוזלי הגוף ביעילות מרבית  והופכים לנשיאי תזונה טובים יותר לכל תא ותא ברחבי הגוף והופכים ל גורמים מייננים עבור כלל התאים ומשפרים בכך את העברת החומרים המזינים לכל חלקי הגוף. ההשפעה של אלקטרו-מגנטיות על ההמוגלובין בדם היא קריטית. ההמוגלובין, המכיל ברזל, מהווה גורם מדרבן בגירוי דחפים (פולסים) עצביים ושריריים. מחקרים מראים כי מים ממוגנטים יוצרים פעילות אנזימים משופרת גבוה יותר,  ב-30% גבוה יותר ממי רשת, מים מסוננים, תמי בר או מים מינרלים. חוסר פעילות אינזימית היא אחת הסיבות לחוסר איזון מחלות וזקנה טרם-עת.

אנזימים, אנטי אייג'ינג ועיכוב תהליכי גיל
1. אנזימים חשובים יותר מכל מרכיב תזונה אחר. אנזימים אחראים כמעט לכל דבר שקורה בגוף וחשיבותם רבה יותר מכל השאר.

2. אנזימים נחוצים לתפקוד פיזי ומנטלי. בכל תא בגוף קיימים אלפי חלקיקי אנזימים
הנחוצים לתהליכים מטבולים שונים.

3. אנזימים אינם יכולים לתפקד כראוי ללא הימצאותם של מרכיבים שנקראים קואנזימים. קואנזימים הם שילוב של מינרלים זמינים מהמים, ויטמינים וחלבונים.

4. לאחר שהאנזימים השלימו את עבודתם הם אינם נחוצים וממוחזרים. להמשך תקין של איזון גופני ובכדי לא ליצור מחסור, אנו חייבים לספק לגוף אנזימים מידי יום.

5. אנזימים מצויים רק בתאים חיים (בעלי חיים וצמחים), תאים שלא חוממו מעל
לטמפרטורה של כ-55 מעלות צלסיוס. האנזימים מושמדים בטמפרטורה גבוהה יותר.
מידת האנזימים שהושמדו תלויה כמובן בדרגת החום וזמן השהייה בו.

6. אנזימים עוזרים להפוך חלבונים לחומצות אמינו. חלבון אינו יכול לתרום לגוף עד
שלא הפך לחומצת אמינו. חומצות אמינו נחשבות לנשאי האנזימים, ותפקידן להעביר אנזימים לפעולות שונות בגוף.

7. אנזימים עוזרים למצות מינרלים מהמים והמזון. אנזימים הופכים מינרלים לרכיבים
בסיסיים (alkaline ) מים ממוגנטים הם אלקלאים שעוזרים לאחד רעלים עם פסולת מהתאים ובכך הם מנוטרלים ומובלים לסילוק הרעלים מחוץ לגוף.

8. אנזימים מנצלים מינרלים זמינים בכדי ליצור איזון של מוצקים שהתמוססו, הן בתוך התאים והן מחוצה להם, ובכך מאזנים את הלחץ הפנימי והחיצוני, כפי שנקרא שיווי משקל אוסמותי (osmotic equilibrium ). מים המושפעים ממגנוט הופכים את המינראלים לזמינים.

9. ויטמינים זקוקים באותה מידה לקו-אנזימים לעבוד עם אנזימים בכל ריאקציה כימית
בתאי הגוף. בלעדי תמציות מינרלים שמוצו מהמזון והמים  ע"י אנזימים, הויטמינים לא יוכלו לבצע את תפקידם.

10. חייבים להתייחס בשיקול דעת לחוסר באנזימים כאחד הגורמים העיקריים לחוסר
איזון גופני והיווצרות התסמינים למחלות והזדקנות ולטיפול בעיכוב תהליכי גיל. ירידה בהורמוני המין קשורה קשר ישיר לחוסר איזון מחלות וזקנה בטרם-עת.

המים הממוגנטים מעלים את רמת מסיסות החמצן שבמים, רמת המסת חד תחמוצת המימן,
מי חמצן בעליה, מתיחות פני המים גוברת, ושיעור זווית המפגש בירידה.
נמצא, שלמאפיינים אלו, ולהשפעות של טיפול במים ממוגנטים, יש השלכות חיוביות על רמת הבריאות בריפוי ומנעת מחלות שונות ובעיכוב תהליכי ההזדקנות. טיפול במים ממוגנטים אף גורם לשינוי בתכונות החשמליות והמגנטיות של המים, ומביא לשינוי בתכונות הפיסיות והכימיות שלהם.
וכך התגלה, בעקבות מחקרים וניסויים, שהתכונות של המים משתנות באופנים הבאים:

  • רמת מסיסות החמצן עולה בשיעור של 4-6 מ"ג/ליטר
  • רמת חד תחמוצת המימן עולה מ- 5x10-5% ל- 1.7x10-4%
  • מתיחות פני השטח של המים עולה ב- 1-3N/m
  • שיעור זווית המפגש יורדת בשיעור של 6%-8%
  • הלחץ האוסמוטי עולה
  • המסיסות עולה בשיעור של בין 20% ל- 70%
  • המוליכות החשמלית גוברת לרמה של >2%

המערכת הטכנולוגית של אקווה סופט משפרת את איכות המים, מונעת הצטברות של אבנית ומחזירה למים את "כוח החיים אנרגיה" המים המשופרים המכילים יונים נחותים ומיוצבים שאינם מופיעים במי שתייה או במים מינראלים ( יכולים לשמש לתחזוקה שוטפת של הגוף ולמניעת מגוון מחלות כרוניות, מניעת תהלכי גיל, לטיפול במחלות עור שונות, לניקוי העורקים מפלאק, טיפול בדלקות עיניים, מניעת אבנית שן וטיפול בדלקות חניכיים ודלקות וזיהומים שונים בחלל הפה. יונים אלה רגישים ביותר ויגיבו לגורמים מחמצנים גם במצב נוזלי וגם במצב גזי. רמת היונים תלויה במשך זמן המגע של המים בטכנולוגיה החדשה ויכולה לנוע בין 4000 ions/cc/sec לבין 15000 ions/cc/sec

תכונות אנטי-בקטריאליות: המים המשופרים בטכנולוגיה החדשה מראים עמידות לצמיחת בקטריות מסוימות.

מעניין לדעת

 

הלקוחות שלנו מרוצים

"היה כדאי להשקיע במערכת מים חיים, המערכת מונעת הצטברות של אבנית
על הזכוכית במקלחת, מבטלת את טעם הכלור ומשפרת את טעם המים, מי מעיין טבעי "
פרופ' לינה בין דור כימאית,
מדענית וחוקרת מים, מומחית לגבישים מאוניברסיטת
ירושלים
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"פשוט מדהים!
אין יותר טעם וריח של
פלסטיק וכלור מהמים".
עו"ד ריצ'רד לוטי קניין רוחני,
סביון

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"המים ממש טעימים,
המים החיים משמשים בקליניקה לניקוי הגוף מרעלים".
ד"ר פנינה בר סלע -
התחדשות המרכז לבריאות
טבעית לניקוי הגוף והנפש
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"אין יותר טעם של כלור וריח לא נעים מהמים,
טעם הקפה והתה משובח ביותר".
קיבוץ שדה בוקר, חדר אוכל